Home

 

img_4869Welkom bij leer- en zorgboerderij Men(sen)Training Salland 

Bij onze leer- en zorgboerderij krijgen  jongeren de mogelijkheid het beste uit zichzelf te halen.

Met een vast team begeleiden wij  jongeren met een persoonsgebondenbudget (PGB) en zorg in natura (ZIN) van ongeveer  16 jaar tot 35 jaar in hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Onze deelnemers hebben te maken met beperkingen, gedragsstoornissen en/of psychische problemen. Ze kunnen bij ons op de boerderij aan het werk en daarnaast bieden wij ook begeleid wonen.

De nadruk bij onze begeleiding ligt op wat iemand kan en interesseert. Leren door het te doen, duidelijkheid, structuur, zichzelf kunnen zijn en de huiselijke sfeer zijn de belangrijkste onderdelen van onze begeleiding. Uitgangspunt is dat het verblijf bij ons op de boerderij een tijdelijke karakter heeft. Als een deelnemer bij ons wordt aangemeld, staat de verblijfsduur niet vast. Het is afhankelijk van de persoonlijke doelen, het leerproces en de omstandigheden in de thuissituatie van de deelnemer hoelang hij of zij bij ons zal leren/werken/slapen.

Onze missie is geslaagd zodra een deelnemer met een goed gevoel, meer eigenwaarde, eigen

kwaliteit

 verantwoordelijkheid en plezier onderdeel van onze samenleving kan en wil zijn.

Behalve de feestdagen zijn mensen het gehele jaar door bij ons welkom.

instagram
twitter  facebook